onderdeel van AKCO Group BV

Kwaliteit

Wij als AKCO Group hechten veel waarde aan kwaliteit van onze dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan klant-ervaringen en evaluaties. Zo wordt er met onze klanten jaarlijks geëvalueerd om de kwaliteit te verbeteren.

Buiten de ervaringen van de klanten en de evaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven. Hier kunnen we denken aan processen zoals;

  • het bewaken van het professioneel handelen;
  • de communicatie over het proces;
  • registratie van activiteiten en processen;
  • beleid en organisatie;
  • personeel;
  • privacyPrivacy

De wet bescherming persoonsgegevens is sinds september 2001 van kracht. Door de invoering van deze wet zijn organisaties verantwoordelijk gehouden om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.

Het doel van de privacyreglement is, de klanten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en welke rechten een klant heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Lees hieronder de Privacyreglement van AKCO Group

AKCO | Privacy