onderdeel van AKCO Group BV

Thuiszorg

Passende zorg voor (langdurig) zieken, lichamelijk hulpbehoevenden, lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking

Ons zorgaanbod en pgb

Thuiszorg AKCare levert haar zorgaanbod voornamelijk via het persoonsgebonden budget (pgb). Het afgegeven indicatiebesluit door het CIZ (Wlz) of de beschikking (Wmo of Jeugdhulp via de Gemeente) bepaalt de hoeveelheid, het soort zorg en ondersteuning in een zorgzwaartepakket.

Ons streven is dat ouders en verwanten zich verbonden voelen met Thuiszorg AKCare. Een goede samenwerking met onze medewerkers is cruciaal voor het geluk en welzijn van onze cliënt. Gezamenlijk bepalen wij de momenten van overleg om met onze medewerkers de door ons geboden zorg te evalueren, overeenkomstig het opgestelde zorgplan. Onze visie is dat samenwerking en goede communicatie de leidraad is voor het juiste (zorg)perspectief

Dienstverlening:

  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding (dagbesteding)
  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke Verzorging
  • Gezinsbegeleiding

Als er nog geen indicatie is vastgesteld, dan kunnen onze gespecialiseerde medewerkers hulp en ondersteuning bieden bij een aanvraag. Ook voor advies kun je bij deze medewerkers terecht. Meer informatie over alle zorinhoudelijke onderwerpen wordt u doorverwezen naar www.akcare.nl

Zijn er extra kosten voor onze cliënt?

Meerderjarige cliënten die zorg hebben op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten een wettelijke eigen bijdrage zorg betalen. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïncasseerd.

Stichting De Inzet Zorggroep levert de basisgegevens aan bij het CAK en de door cliënt afgenomen zorg. Het Zorgkantoor en de Gemeenten leveren bij het CAK de gegevens over de indicatie(s) of beschikking(en) aan.

Een indicatie van de eigen bijdrage kun je berekenen op de website van het CAK via eigen bijdrage rekenhulp. Uitzondering hierop zijn cliënten welke woonachtig zijn in de Gemeente Den Haag. De gemeente heeft bepaald geen eigen bijdrage in rekening te brengen.

Advies, Consult en Bemiddeling

Voor sommige zorg of ondersteuning kunt ue een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen. Hiervoor moet u wel een aantal formulieren invullen en voldoen aan alle voorwaarden.

In principe komt iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, vanwege een aandoening, beperking of stoornis, in aanmerking voor een persoonsgebonden budget.

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf een zorgverlener kunt kiezen en inhuren om te helpen. Er zijn vier verschillende soorten PGB:

  • het jeugdhulpbudget voor kinderen tot 18 jaar
  • het Wmo-budget voor onder meer huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • het Wlz-budget voor langdurige thuiszorg
  • het Zwv-budget voor verzorging en verpleging aan huis.

Indicatie regelen

Om in aanmerking te komen voor een PGB hebt u een indicatie of verwijzing nodig. Afhankelijk van welke soort PGB nodig is, vraagt u dit aan bij uw gemeente, de thuiszorginstelling, uw zorgverzekeraar of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Plan opstellen & contract sluiten

Vervolgens stelt u een PGB-plan en een begroting op. Hierin vertelt hoelang er zorg nodig is en wat dit gaat kosten. Wordt het PGB-plan goedgekeurd, dan is de volgende stap het afsluiten van een contract met de door u gekozen zorgverlener. Dit zorgcontract stuurt u vervolgens naar de Sociale Verzekeringsbank op.

Formulieren juist invullen

Het vergt wat werk om een PGB aan te vragen, want er zijn verschillende organisaties bij betrokken met elk hun eigen formulieren. Vult u per ongeluk iets verkeerd in, dan wordt het formulier niet in behandeling genomen en weer teruggestuurd. Dat betekent dat u langer op uw zorg moet wachten. Let ook goed op dat u het formulier naar de juiste organisatie stuurt.

Wilt u hulp bij het aanvragen van een PGB?

Bij AKAdvies weten we als geen ander wat er bij het aanvragen van een PGB komt kijken. Onze budgetbeheerder werkte jarenlange bij de afdeling pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waar zij de aanvragen moest beoordelen.

Zij kent de aanvraagprocessen én de financiële valkuilen van deze regelingen. Zij weet hoe ze deze ambtelijke hindernisbaan met al zijn regels, voorwaarden en formulieren moet nemen. Zij zorgt ervoor dat uw PGB-aanvraag snel beoordeeld wordt.